Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie małych i średnich podmiotów gospodarczych

Dla klientów instytucjonalnych osób prowadzących działalność gospodarczą Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie wiele atrakcyjnych produktów. Dla bezpieczeństwa Państwa majątku i dla zabezpieczenia Państwa finansów mają do zaproponowania następujące ubezpieczenia, m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i rozboju,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych i od uszkodzeń,
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR)
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu (EAR)
 • ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń (wg standardu Munich Re)
 • ubezpieczenie "wszystkich ryzyk" utraty lub uszkodzenia,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym CARGO,
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
 • ubezpieczenie OC spedytora,
 • ubezpieczenia osobowe,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - z rozszerzeniem ochrony o:
  • OC kontraktową,
  • OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
  • OC najemcy ruchomości i nieruchomości,
  • OC za produkt niebezpieczny,
  • OC za szkody środowiskowe
  • OC przedsiębiorcy budowlanego,
  • OC materialnej pracownika,
  • OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
  • OC za podwykonawców,
  • i inne
Ponadto ubezpieczenia finansowe m.in.:
 • Ubezpieczenie kredytu hipotecznego na czas ustanowienia hipoteki,
 • Gwarancja zapłaty wadium,
 • Gwarancja zwrotu zaliczki,
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek,
 • Gwarancja należytego wykonania umowy / kontraktu,
 • Gwarancja zapłaty długu celnego,
 • Gwarancja przetargowa,
 • Gwarancja zapłaty czynszu (kaucja)
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
 • oraz inne


O ile zainteresowałam Państwa tematem ubezpieczeń dla firmy proszę o kontakt pod moim adresem e-mail: