Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia ruchomego

Dla każdego z nas ważne jest bezpieczeństwo naszego majątku. Proponuję Państwu ubezpieczenie w zakresie wybranym przez Państwa.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom, lokal mieszkalny (mieszkanie);
 • stałe elementy (m.in.: okładziny ścian i podłóg, biała armatura, instalacje infrastruktury technicznej i trwale z nią połączone, trwałe zabudowy funkcjonalne, urządzenia alarmowe itp.);
 • ruchomości domowe (m.in.: meble, sprzęt AGD, RTV oraz inny sprzęt elektroniczny i muzyczny, fotograficzny, obrazy, biżuteria, odzież i inne przedmioty osobiste, itp.);
 • szyby drzwiowe i okienne (w tym: dachowe, szklane przegrody ścienne, lustra stojące, wiszące i wmontowane w meble lub ściany, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, szklane i ceramiczne wykładziny ściany, słupów, filarów, witraże, itp.);
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych - trwale przymocowanych;
 • budynki w budowie;
 • budynki gospodarcze;
 • budowle;
 • domki letniskowe;
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym i z tytułu posiadania nieruchomości.

Mienie możemy ubezpieczyć w zakresie:

 • od ognia i innych żywiołów (dom, lokal mieszkalny (mieszkanie),domek letniskowy, stałe elementy, mienie ruchome, budynki w budowie, budowle, budynki gospodarcze, anteny satelitarne);
 • od kradzieży z włamaniem i rozbój (stałe elementy, mienie ruchome, anteny satelitarne);
 • od kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji (stałe elementy, mienie ruchome, anteny satelitarne);
 • od stłuczenia (rozbicia) (szyby i inne przedmioty szklane);
 • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, będące następstwem wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego, zatrudnieniem pomocy domowej, użytkowaniem domu, budowli wraz z mieniem przyległym lub lokalu mieszkalnego, używaniem roweru lub wózka inwalidzkiego, posiadaniem zwierząt domowych lub pasieki).

Dodatkowo można zabezpieczyć się od ryzyka przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, upadku drzew lub masztów na ubezpieczony dom, uderzenia pojazdu kołowego, zamarznięcia wody w urządzeniach i instalacjach infrastruktury technicznej oraz ciężaru lodu i śniegu.


Proszę wypełnić i wysłać formularz, a ja przyślę kalkulację składki.