Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osób bliskich za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, tj.:

  • opieka nad dziećmi,
  • użytkowanie mienia wraz z terenem nieruchomości, na której znajduje się mienie,
  • posiadania zwierząt domowych,
  • eksploatację urządzeń gospodarstwa domowego, rowerów, wózków inwalidzkich,
  • amatorskie uprawianie sportów,
  • używanie sprzętu pływającego dla własnego użytku,
  • posiadanie i używanie broni palnej (pod warunkiem posiadania stosownego pozwolenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej).


O ile zainteresowałam Państwa tematem ubezpieczeń OC w życiu prywatnym proszę o kontakt pod moim adresem e-mail: