Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej grup zawodowych

Minister Finansów nałożył na wiele grup zawodowych i podmiotów obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - m. in.:

 1. OC radców prawnych,
 2. OC adwokatów,
 3. OC notariuszy,
 4. OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 5. OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia medyczne,
 6. OC podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 7. OC doradców podatkowych,
 8. OC rzeczoznawcy majątkowego,
 9. OC pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 10. OC zarządcy nieruchomości,
 11. OC organizatora imprezy masowej,
 12. od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami,
oraz inne regulowane ustawami.


O ile zainteresowałam Państwa tematem ubezpieczeń OC zawodowej proszę o kontakt pod moim adresem e-mail: