Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie zdrowotne i pracownicze

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów, tworząc nowatorskie ubezpieczenia. Przykładem niech będą oferowane przez nie ubezpieczenia kosztów leczenia w kraju i zagranicą.

Decydując się na wykupienie omawianego ubezpieczenia zyskujecie Państwo nielimitowany dostęp do lekarzy i badań w ponad 80 wyselekcjonowanych placówkach w całym kraju, bez rachunkowy i bezgotówkowy system rozliczeń.
Ubezpieczenie to stanowi koszt uzyskania przychodu, a adresowane jest do klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego.

Uzupełnieniem systemu świadczeń socjalnych gwarantowanych przez Państwo są specjalne programy ubezpieczeń pracowniczych. Zakresem ochrony objęta jest szeroka gama ryzyk społecznych. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia polisa zapewnia wypłatę świadczeń m.in. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub utraty życia wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, operacji, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu.

O ile zainteresowałam Państwa tematem ubezpieczeń zdrowotnych i pracowniczych proszę o kontakt pod moim adresem e-mail: